Actieplan Alcoholgebruik

 

Huidige situatie

Met name inde wijk Hambaken/Othen/Buitenpepers is het percentage alcoholafhankelijkheid hoger dan het gemiddelde in s’-Hertogenbosch en Nederland. Gezondheidscentrum Noord wil daarom een bijdrage leveren om dit probleem in positieve zin te beïnvloeden. Gezondheidscentrum Noord heeft al meegedaan aan een pilot vroegsignalering alcohol. Wij vragen actief naar alcoholgebruik en registreren dit. Daarnaast is ook een verslavingsconsulent werkzaam binnen het gezondheidscentrum die cliënten met alcoholafhankelijkheid behandelt. 

 

Doelen actieplan alcoholgebruik

Hoofddoelstelling is het percentage met alcohol afhankelijkheid te verminderen. Onze focus ligt op het verbeteren van ons aanbod en een bijdrage te leveren aan preventie.

 

Samenwerking

Gezondheidscentrum Noord werkt binnen dit plan samen met Novadic-Kentron en wijkteam Hambaken.