Actieplan Psychische aandoeningen

 

Gezondheidscentrum Noord heeft een uitgebreid aanbod voor psychische aandoeningen. Wij voeren hierin de volgende zorgprogramma’s uit: depressie, angststoornissen, slaapstoornissen en depressie. Dit aanbod voeren uit in samenwerking tussen huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, psychologen, verslavingsconsulente  en maatschappelijk werkers.

 

Het percentage inwoners in de wijk Noord met psychisch onwelbevinden is relatief hoog. Gezondheidscentrum Noord wil daarom  extra inzet doen om deze problematiek in positieve zin te beïnvloeden 

 

In ons actieplan hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Mensen in vroegtijdig stadium hulp bieden zodat problemen niet groot of chronisch worden. 
  • Mensen leiden naar zelfzorg en zelfhulp zodat minder beroep  op professionele hulpverlening nodig is.
  • Ons zorgaanbod verder verbeteren.

In samenwerking met wijkteam Hambaken ontwikkelen en voeren wij dit actieplan uit.