COPD (longziekte)

 

COPD

 

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met de longziekte COPD.
Voor de korte termijn heeft dit zorgprogramma onder meer de volgende doelen:

  • Uw klachten verminderen
  • Plotselinge verergering voorkomen of verkorten
  • Uw inspanningsvermogen verbeteren

Voor de lange termijn werken we aan deze doelen:

  • Versnelde achteruitgang van de longfunctie voorkomen of vertragen

  • Complicaties en invaliditeit voorkomen of uitstellen

  • Kwaliteit van leven, gekoppeld aan de ziekte, verbeteren

  • Zelfmanagement bevorderen: conditie, stoppen met roken, goede voeding, medicijngebruik

Heeft u belangstelling voor dit zorgprogramma? Informeer dan bij uw huisarts.

 

Lees hier een uitgebreid artikel over COPD zorg binnen ons centrum, dat eerder verscheen in de Maas & Noordkroniek.

 

Binnen het zorgprogramma COPD werken samen:

huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapie, diëtist, maatschappelijk werker, apotheek, longarts, eerstelijnsdiagnostiek

 

Informatie voor mensen met COPD

Longpunt s'Hertogenbosch. Ervaringen uitwisselen, tips opdoen en zorgen delen kan voortaan bij Longpunt. Dit is een maandelijkse ontmoeting voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners. U kunt hier dus ook met zorgverleners in gesprek gaan. Elke bijeenkomst duurt van 14.30 tot 16.30 uur. Locatie: 'In de roos', Zuiderpark 282, 5216 HE 's-Hertogenbosch. Toegang gratis.

Download hier het programma van Longpunt 2012 in s'-Hertogenbosch. Wilt u meer informatie over Longpunt: bel dan naar 06 - 516 64 611 of mail naar longpuntshertogenbosch@astmafonds.nl

 

Lotgenotengroep COPD

Gezondheidscentrum Noord organiseert jaarlijks een lotgenotengroep voor mensen met COPD.

 

In deze lotgenotengroep kunt u als COPD-patiënt, eventueel uw partner, ervaringen delen en kennis opdoen. Het gaat daarbij over medische, sociale en psychologische kanten van COPD.  

Wij organiseren vier bijeenkomsten waarbij ook altijd deskundigen aanwezig zijn. Eén van onze medewerkers fungeert als vaste begeleider bij alle vier bijeenkomsten. De laatste bijeenkomst staat in het teken van communicatie, het beter leren praten over COPD.

Zie voor meer informatie de folder van 2012

 

De laatste lotgenotengroep is gestart op 30 mei. Een volgende lotgenotengroep wordt via deze website aangekondigd. U kunt uw belangstelling nu al melden via het contactformulier.