Cliëntenorganisaties

 
Zorgbelang Brabant
Zorgbelang Brabant komt op voor de belangen van alle gebruikers van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brabant. Wij werken daarin samen met vrijwilligers, patiënten- en andere belangenorganisaties en met niet-georganiseerde zorggebruikers. Ruim170 patiënten- en cliëntenorganisaties zijn bij ons aangesloten. Zie verder website:
http://www.zorgbelang-brabant.nl/
 
NPCF

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een federatie van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Zie verder website:  http://www.npcf.nl/

 

Diabetes Vereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is een dynamische organisatie. We maken ons sterk voor alle mensen met diabetes en volgen de ontwikkelingen op de voet. DVN mengt zich vaak in zorgdiscussies en ontwikkelt daarnaast regelmatig nieuwe producten en diensten.

Zie verder website: http://www.dvn.nl/

 

Astma fonds

Nederland telt ruim een miljoen mensen met een chronische longziekte. Het Astma Fonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang. Wij strijden voor gezonde longen en tegen chronische longziekten. Zie verder website: http://www.astmafonds.nl/