Diabetes

 

Diabetes

 
Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes (suikerziekte).
Het zorgprogramma voor diabetes heeft als doelen:
  • Streefwaarden (of uiterst haalbare waarden) bereiken voor glucose, vetstofwisseling en bloeddruk 
  • Complicaties voorkomen of uitstellen
  • Ziekte-inzicht, zelfmanagement en therapietrouw bevorderen
  • De kwaliteit van leven van de diabetespatiënt verbeteren
  

Binnen het zorgprogamma Diabetes werken samen:

huisarts, praktijkondersteuner, maatschappelijk werk, diëtist, apotheek, eerstelijnspsycholoog, internist, eerstelijnsdiagnostiek

 

Onderzoeken:

Voor de diabetesjaarcontrole krijgt U voor het bloedprikken, urineonderzoek en een oogcontrole een oproep van Diagnostiek voor U.

Het bloedprikken voor de kwartaalcontroles zal door de praktijkondersteuner worden verricht tijdens deze kwartaalcontrole. Hiervoor hoeft U niet nuchter te blijven. De praktijkondersteuner  bespreekt meteen het resultaat.

 

 

Informatie over diabetes

www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus

Alles over diabetes: wat is het, kans op diabetes, ermee leren omgaan, controle etc.

 

 

Dia-Corner

Dia-Corner is dé ontmoetingsplaats voor mensen die betrokken zijn bij diabetes. Het is een trefpunt voor onderling contact en kennisuitwisseling. Tijdens de bijeenkomsten komen alle kanten van diabeteszorg (en het voorkomen van diabetes) aan bod. U kiest de informatie en de zorgverleners waar u behoefte aan heeft.

 

Alle avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur en de toegang is gratis. U kunt alle bijeenkomsten volgen of uw eigen keuzes maken uit het programma. Elke avond is opgebouwd rondom een thema. Daarnaast zijn er de vaste onderwerpen Dia-wise, het Diabetes Educatief Spel en sportief met de Wii. U krijgt veel informatie en uiteraard kunt u aan iedereen vragen stellen.

 

Voor informatie en aanmelding: denbosch@dia-corner.nl,  telefoon 073 - 641 74 67.

De avonden vinden plaats op de locatie 'In de Roos', Zuiderparkweg 282, 5215 HE s'-Hertogenbosch.

 

Kijk voor de agenda op: http://www.dia-corner.nl//