Klantervaringsonderzoek

 

ECB onderzoek GC Noord

 

Gezondheidscentrum Noord werkt structureel aan kwaliteitsverbetering, in samenspraak met onze cliënten. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast maken wij gebruik van het kwaliteitstraject 'Door cliënten Bekeken voor gezondheidscentra'.

 

Door Cliënten Bekeken (DCB) is in 2007 ontwikkeld door NPCF en Argo Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG). Op basis van klantervaringsonderzoek worden in dialoog met cliënten verbetertrajecten opgezet.

 

In 2008 is Gezondheidscentrum Noord met DCB gestart. Het onderzoek uit 2008 leverde verbeteringen op bij privacy aan de balie, toegankelijkheid gebouw en informatievoorziening ( telefonische bereikbaarheid).

Om de privacy te vergroten, is het telefonisch verkeer verplaatst naar een afgesloten ruimte; een nieuwe lift verbeterde de toegankelijkheid tot de eerste verdieping; ook worden cliënten beter geïnformeerd over de telefoontijden van het gezondheidscentrum.

 

Het laatste onderzoek, in 2011, laat zien dat cliënten de verbeteringen positief hebben ervaren. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Naar aanleiding van het onderzoek uit 2011 zijn we aan de slag gegaan met bejegening,  (opnieuw) telefonische bereikbaarheid en het beter zichtbaar maken van de samenwerking binnen het centrum.

 

Lees hier een uitgebreid artikel over het klantervaringsonderzoek binnen ons gezondheidscentrum dat eerder verscheen in De Maas en Noordkroniek

 

Certificaat Door Cliënten Bekeken