Onderzoek 2014

Door Cliënten Bekeken

 

Onderzoek 2014

In 2014 onderzochten wij de wensen van onze cliënten betreffende de openingstijden. Daarnaast onderzochten wij de mate van gebruik van onze website en de kennis over de zelfhulpmogelijkheden via internet en onze website.

 

De conclusies waren als volgt:

  • Het overgrote deel (94,5%) van de cliënten geeft aan dat de huidige openingstijden voldoende zijn
  • De meeste cliënten (85,5%) maken gebruik van het internet maar dat slechts een klein percentage (17%) de website thuisarts.nl wel eens heeft bezocht.
  • Een kleine meerderheid (53,2%) van de cliënten heeft de website van het gezondheidscentrum wel eens bezocht. De verschillende mogelijkheden via de website van het gezondheidscentrum zijn bij de meeste cliënten onbekend.

Kijk voor het volledige onderzoek hier.

 

Acties naar aanleiding van de conclusies

  1. Handhaven huidige openingstijden.
  2. Promotie van onze www.gcnoord.nu, gebruiksmogelijkheden van onze website en de website www.thuisarts.nl  via beeldschermen in de wachtkamers, artikelen in de Maas en Noordkroniek en flyer van het gezondheidscentrum. 
  3. Binnen de uitvoering van onze actieprogramma's Alcohol, Psychische aandoeningen, Bewegen en Overgewicht bij kinderen website inzetten als hulpmiddel.