Missie en visie

Missie

Gezondheidscentrum Noord biedt geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg aan inwoners van de wijk Noord in ’s-Hertogenbosch op somatisch, psychisch en sociaal gebied. Gezondheidscentrum Noord levert deze zorg:

 • Op een persoonlijke, laagdrempelige en doelmatige wijze
 • Gericht op verbetering gezondheid en welzijn
 • Gericht op behoeften cliënten

Visie

De druk op gezondheidszorg neemt toe, veroorzaakt door meer ouderen, minder jongeren, slechtere levensstijl en meer medische mogelijkheden. Er is sprake van een stijging van het aantal mensen met een chronische aandoening op steeds jongere leeftijd, meer kwetsbare ouderen en tegelijkertijd kondigen zich tekorten van zorgprofessionals aan. Veel ziekten en ongezond gedrag zijn (sterk) gerelateerd aan opleidingsniveau, sociaal economische situatie en etniciteit. Hierdoor is de druk op de gezondheidszorg binnen de wijk Noord extra hoog gezien de aanwezige achterstandsbuurten. Daarnaast neemt de complexiteit van de samenleving (regels, keuzes, tempo, gebrek aan sociale steun etc.) en de diversiteit toe. Er wordt meer van de mensen verwacht. Het aantal mensen dat, om zich in de samenleving te redden, steun nodig heeft groeit. Deze ontwikkelingen leiden tot een forse groei van kosten in de zorg. Wij staan in ons land voor de gezamenlijke opgave om de kosten in gezondheidszorg te beheersen en met minder beschikbare zorgprofessionals iedereen van de gewenste zorg te voorzien. Meer van hetzelfde is daarom geen optie en wij zullen naast aandacht voor ziekte en zorg aandacht moeten geven aan gezondheid en gedrag.

Er komen meer kwetsbare ouderen waarbij proactief handelen, casemanagement en multidisciplinair samenwerken belangrijk is. Preventie, vroegopsporing en het ondersteunen van zelfmanagement worden belangrijke onderdelen van de behandeling. Er is veel meer aandacht nodig voor psycho-sociale ondersteuning, eerstelijns GGZ en lokale afstemming met welzijn. Voor effectieve preventieprogramma’s is afstemming met de gemeente en GGD noodzakelijk. Daarnaast neemt de vraag naar transparantie toe. Om dit klantvriendelijk en efficiënt te kunnen organiseren, is een goede organisatie nodig. Al deze ontwikkelingen maken de noodzaak voor geïntegreerde populatiegerichte eerstelijnsgezondheidszorg groter.

Er zijn veel belemmeringen en verkeerde prikkels in de financiële kaders om versterking van geïntegreerde populatiegerichte eerstelijns gezondheidszorg mogelijk te maken. Met horten en stoten zullen nieuwe randvoorwaarden tot stand komen. Het neerzetten van een duidelijk beeld over de meerwaarde van geïntegreerde eerstelijnszorg is daarbij van belang.

Gezondheidscentrum Noord wenst geïntegreerde multidisciplinaire eerstelijns gezondheidszorg te leveren. De doelstelling van Gezondheidscentrum Noord is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonde en fitte wijk.

Gezondheidscentrum Noord wenst dit te realiseren door:

 • Zoveel mogelijk eerstelijns disciplines bijeen te brengen en samen te laten werken binnen het gezondheidscentrum.
 • Een goede samenwerking met eerstelijns disciplines die buiten het centrum binnen de wijk opereren.
 • Georganiseerde vorm(en) van cliënteninbreng.
 • Breed en samenhangend aanbod aan zorgprogramma’s voor chronische ziekten (met preventie, vroegopsporing, zelfmanagement, zorg en ondersteuning en palliatieve zorg).
 • De zorg op een laagdrempelige, persoonlijke, servicegerichte en cliëntvriendelijke wijze aan te bieden.
 • Integratie met aanpalende functies zoals AWBZ-zorg, WMO-zorg, Public Health.
 • Partnerschip met preferente zorgverzekeraars en lokale overheden.
 • Te blijven innoveren in samenwerking met andere gezondheidscentra en zorggroepen.