Organisatie

Stichting Gezondheidscentrum Noord is een samenwerkingsverband van zelfstandige praktijken en instellingen die binnen het centrum werkzaam zijn. De samenwerkende partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de stichting.

 

De samenwerkende partijen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. In dat bestuur zit ook een 'extern' bestuurslid, benoemd op voordracht van de cliëntenraad.  Het stichtingsbestuur stelt het beleid vast en houdt toezicht op de uitvoering. 

 

Het dagelijks bestuur stuurt de operationele activiteiten aan en bereidt het beleid voor. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de centrummanager, de medisch adviseur somatiek, de  medisch adviseur psychosomatiek en de zorgprogrammamanager.