Ouder- en Kindzorg

 

 ouder-kindzorg

 

Dit zorgprogramma is bedoeld om problemen bij kinderen van 0 tot 4 jaar zo vroeg mogelijk op te sporen en de juiste zorg te organiseren. 

 

Doelstellingen

Het zorgprogramma Ouder- en Kindzorg heeft de volgende doelen:

  • Risicogezinnen eerder en duidelijker in beeld krijgen, o.a. door beter gebruik van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd  
  • De benodigde zorg- en hulpverlening goed op elkaar afstemmen
  • Een betere doorstroom naar vervolgzorg
  • De doorverwijzing naar Voorzorg (verpleegkundige ondersteuning bij zwangerschap en opvoeding) verbeteren.
  • Communicatiemiddelen, risicoanalyse en registratie van betrokken hulpverleners verbeteren

Binnen dit zorgprogramma werken samen:

huisarts, praktijkondersteuner kinderen, jeugdverpleegkundige, verloskundige, maatschappelijk werker, praktijkondersteuner GGZ, eerstelijnspsycholoog en de GGD.