Praktijkondersteuning

Wij kennen drie vormen van praktijkondersteuning:

 

Praktijkondersteuners somatiek

Praktijkondersteuners somatiek zijn aangesteld om een aantal taken van de huisarts over te nemen. Zij richten zich voornamelijk op voorlichting over lichamelijke ziekten en op het begeleiden en controleren van langdurige ziektebeelden, zoals diabetes (suikerziekte), longaandoeningen en hoge bloeddruk.

 

Onze praktijkondersteuners somatiek zijn Lidwien Overmeer en Dorothee Smit. Zij organiseren eigen spreekuren. Als het nodig is, leggen ze ook huisbezoeken af. De praktijkondersteuners overleggen regelmatig met uw huisarts en zijn gehouden aan het beroepsgeheim.

 

Als u graag telefonisch met uw praktijkondersteuner overlegt, kunt u dat aangeven via de assistente van uw eigen huisarts. In principe zal de praktijkondersteuner u proberen terug te bellen tussen 13.30 en 14.00 uur. Ook het maken (of afmelden!)  van een afspraak op hun spreekuur gebeurt via de assistente van uw huisarts.

 

Praktijkondersteuner ouderenzorg

De praktijkondersteuner ouderenzorg inventariseert de problemen  en de behoeften van de cliënt. Dit doet zij op de verschillende leefdomeinen. Zij stelt aan de hand van de inventarisatie  in overleg met cliënt en huisarts een behandelplan op. De praktijkondersteuner ouderenzorg overlegt regelmatig waar nodig met wijkverpleegkundige, ouderenspecialist, geriater,welzijnswerkers en mantelzorgers. De praktijkondersteuner ouderenzorg werkt onder de verantwoording van de huisarts.

De praktijkondersteuner ouderenzorg is Tieneke Ouwerkerk.

 

Praktijkondersteuners GGZ

Praktijkondersteuners GGZ kunnen helpen bij psychische klachten en problemen zoals somberheid, angsten, overspannenheid, slaapstoornissen en opvoedingsproblemen. Ook als het probleem nog niet helemaal duidelijk is, kan de huisarts in overleg met u naar een praktijkondersteuner verwijzen. Een langer gesprek kan mogelijk meer duidelijkheid geven.

 

Onze praktijkondersteuners GGZ zijn Maaike van Dijk,  Bernadette van Casteren en Margon Daniëls. Margon Daniëls is hierbij gespecialiseerd in jeugdproblematiek. Als u een verwijzing krijgt, kunt u een afspraak maken via de assistente van uw huisarts.