Team GC Noord

 

Saïda Danad Saïda werkt vooral vanuit de cognitieve gedragstherapie en EMDR. Zij geeft voornamelijk individuele behandelingen en is ook bekend met het geven van groepsbehandelingen. Met name de afwisseling in diverse probleemgebieden vindt zij een motiverende kant van haar werk.   

In de behandeling vindt ze het belangrijk om te werken aan de gestelde doelen om de klachten te verminderen of er beter mee om te kunnen gaan.
Zij vindt openheid, actieve houding, transparantie en eerlijkheid belangrijke componenten voor het tot stand komen van een goede therapeutische werkrelatie.

Saïda werkt op maandag 

Mailadres Saïda:  danad@praktijkhaga-dijkstra.nl

 

 

 

Joucke Haga  

In 2015 behaalde ik mijn diploma neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht waarna ik werkzaam werd in de praktijk Haga & Dijkstra.

Na het behalen van de vervolgopleiding aan de Universiteit van Nijmegen ben ik sinds 2018 ook GZ-psycholoog.

Mijn bijzondere interesse ligt bij de oplossingsgerichte therapie. Ik probeer in een vroeg stadium van de therapie te streven naar merkbare verbeteringen van het welbevinden.

Ik sluit positief aan bij het realiseren van jouw persoonlijke doelstellingen en maak gebruik van psychologische interventies, zoals EMDR, schematherapie, slaaptherapie, geluidsopnamen met ontspanningsoefeningen en anti-angsttechnieken/helpende gedachten. In de spreekkamer help ik je op weg, waarna ik je gerichte oefeningen stuur die je thuis kunt doen, zodat je zo snel mogelijk je eigen therapeut wordt.

Mailadres van Joucke: jmhaga@praktijkhaga-dijkstra.nl

 

 

 

Femke Mosterd is in 1996 afgestudeerd als psycholoog aan de universiteit van Tilburg. Ze werkt vanaf 2016 als zelfstandige GZ-psycholoog bij psychologenpraktijk Haga & Dijkstra.

Ze is opgeleid in o.a. cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke en lichaamsgerichte psychotherapie. Ze combineert methoden uit verschillende richtingen om cliënten te helpen hun klachten weer het hoofd te kunnen bieden, de balans in hun leven terug te vinden en hun persoonlijke groei weer in beweging te brengen.

Femke werkt op dinsdag.

Mailadres van Femke:  mosterd@praktijkhaga-dijkstra.nl

 

Charlotte den Butter  is GZ-psycholoog, Cognitief gedragstherapeut VGCT i.o. en heeft de EMDR-opleiding gevolgd.

Sinds maart 2017 is Charlotte als zelfstandige verbonden aan Psychologenpraktijk Haga & Dijkstra c.s. (AGB code 94102822). 

Charlotte maakt gebruik van diverse behandelmethoden zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), Schematherapie en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Charlotte is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).
Charlotte werkt op donderdag.

Mailadres van Charlotte: denbutter@praktijkhaga-dijkstra.nl

 

 

Willemijn van Sonsbeek studeerde in 2011 af als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht.
Sinds augustus 2016 is zij verbonden als zelfstandige (AGB 94101929) aan praktijk Haga & Dijkstra c.s. waar ze zich bezig houdt met zowel diagnostiek als ook behandeling voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen binnen de basis GGZ en specialistische GGZ, als GZ psycholoogZij is lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Willemijn werkt client- en systeemgericht, waarbij cognitieve gedragstherapie als basis wordt gebruikt binnen behandelingen. Ook kan EMDR onderdeel van behandeling zijn.Tijdens een behandeling is Willemijn gericht op aansluiting, samenwerking en verbinding met de cliënt. Het opbouwen van een goede vertrouwensband is volgens haar één van de belangrijkste voorwaarden binnen de behandeling.
Willemijn werkt op vrijdag.

Het mailadres van Willemijn: vansonsbeek@praktijkhaga-dijkstra.nl