Veilig in ons gezondheidscentrum

 Denk mee, praat mee, doe mee - veilig in het gezondheidscentrum

U kunt zelf meehelpen om een veilige behandeling in ons gezondheidscentrum te bevorderen. Meer hierover leest u op de patiëntveiligheidskaart die u hieronder kunt downloaden.  

 

Kaart downloaden.