Werken bij ons

Wil je bij ons komen werken, dan kun je je vinden in de missie en visie van ons centrum. Verder werk je graag samen met andere zorgdisciplines. Dit betekent dat je regelmatig deelneemt aan gezamenlijk overleg en samenewerkingsbijeenkomsten.  

 • dagelijks informeel overleg tijdens de gezamenlijke pauze en in de wandelgangen
 • structureel overleg in diverse samenstellingen, met een vaste vergaderfrequentie en schriftelijke werkafspraken. Voorbeelden hiervan zijn: 
  - periodieke lunch/thema-bijeenkomsten
  - farmacotherapeutisch overleg
  - multidisciplinair overleg zorgprogramma’s (casuïstiek, resultaten, organisatie)
  - multidisciplinair GGZ overleg (psychosociale zorg)
  - teamoverleg (organisatie)
  - veiligheidsbeleid
  - overleg kwetsbare ouderen (afstemming) 
 • gezamenlijke nascholingen zoals 'omgaan met agressie' en 'het gastvrije gezondheidscentrum'