Zorgprogramma's

Diabetes

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes (suikerziekte).
Het zorgprogramma voor diabetes heeft als doelen: Lees meer

 

COPD (longziekte)

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met de longziekte COPD. Voor de korte termijn heeft het onder meer als doel uw klachten te verminderen en plotselinge verergering te voorkomen of te verkorten. Ook kan het uw inspanningsvermogen  verbeteren.

Op lange termijn heeft het programma als doel: Lees meer

 

Hart- en vaatziekte

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met een hart- en vaataandoening, maar ook voor mensen die een verhoogd risico lopen zo'n ziekte te ontwikkelen.
Dit programma heeft als doel: Lees meer

 

Angststoornissen

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met één of meerdere angststoornissen. We spreken over een angststoornis als iemand veel last heeft van een irreële angst (er is geen werkelijk dreigend gevaar). Een irreële angst kan duidelijk lijden veroorzaken of het sociale en beroepsmatige leven in de weg zitten.
Dit programma heeft als doel: Lees meer

 

Depressie

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met lichte tot ernstige depressieve klachten waar ze een langere tijd aangesloten last van hebben, of regelmatig met tussenpozen.

Het programma heeft als eerste doel om de klachten volledig en blijvend op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt het doel het voorkomen van een depressieve periode en het leren omgaan met de klachten. Lees meer

 

Slaapstoornissen

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met langdurige of terugkerende slapeloosheid. Hiermee bedoelen we slaaptekort en slecht slapen, eventueel gecombineerd met functioneringsklachten overdag. Heel vermoeiend en hinderlijk. Als slapeloosheid een 24-uursprobleem is, raden we deelname aan het zorgprogramma aan.

Dit programma heeft als doel mensen (naar hun eigen beleving) beter of goed te laten slapen,  waardoor ze ook overdag beter functioneren.

Lees meer

 

Ouder-kindzorg

Dit zorgprogramma is bedoeld om problemen bij kinderen van 0 tot 12 jaar zo vroeg mogelijk te signaleren en de juiste zorg te organiseren. 

De doelstellingen van het zorgprogramma Ouder- en Kindzorg zijn: Lees meer

 

Binnen het kader van onze ouder-kindzorg ondersteunen wij in samenwerking met onder andere de gemeente, GGD en enkele scholen een gezamenlijke aanpak van overgewicht bij kinderen. Lees meer