Clientenraad GC Noord zoekt nieuwe leden

Clientenraad GC Noord zoekt nieuwe leden


 

Vanwege het voorgenomen vertrek van een aantal leden is de cliëntenraad van Gezondheidscentrum Noord op zoek naar nieuwe leden.

 

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over uiteenlopende onderwerpen die van invloed zijn op een goede zorgverlening.

 

U kunt hierbij denken aan: cliënttevredenheid, kwaliteit, veiligheid, klachtenregeling, fusieplannen, samenwerking met andere instellingen, veranderingen in de organisatie, Begroting en jaarrekening.

Kijk hier verder voor rechten, bevoegdheden en tijdsinvestering.

 

Wilt u meer informatie? 

Neem vrijblijvend contact op met de secretaris van de clientenraad: cr@ghcnoord.nl